Personal information


* the password must contain at least 6 characters and at least 1 digit.

Address

Additional information

Další

Vyplněním níže uvedených osobních údajů stvrzuji svůj zájem o uživatelskou registraci v systému www.kolopro.cz., na základě které budu mít přístup ke všem informacím o akcích a závodech a o všech aktivitách projektu Kolo pro život. Správce registračního systému je spolek Kolo pro život, z.s., IČO : 034 01 707, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 Praha 1, organizátor cyklistických závodů Kolo pro život, (dále jen ,,Organizátor“).

Registrační údaje uživatele:

 • Jméno, příjmení
 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Telefon
 • e-mail
 • Adresa
 • Údaje o značce kola

Zaškrtnutím políčka “Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely” uděluji spolku Kolo pro život, z.s.(Organizátorovi) souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů a informací ze souborů cookies pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný. Organizátor je oprávněn poskytnout právo zpracovávat mé osobní údaje ve stejném rozsahu a za stejným účelem též společnosti Petr Čech Sport, a.s., Spoluorganizátorovi závodu, a spolupracujícím subjektům, zejména hlavnímu organizátorovi závodu (seznam organizátorů je dostupný na www.kolopro.cz). Cílem tohoto souhlasu je možnost širšího využití marketingových nástrojů pro personalizaci a zdokonalování nabízených produktů a připravovaných projektů.

Současně souhlasím s tím, aby mé kontaktní údaje byly využívány spolkem Kolo pro život,z.s., k zasílání obchodních sdělení nebo propagačních materiálů Organizátora, Spoluorganizátora a hlavního organizátora závodu, a obsahujících též propagaci a reklamu partnerů závodů, zasílání informací o cyklistických závodech a službách a produktech pro cyklisty, a jiných obdobných akcích.

Udělením souhlasu rovněž potvrzuji, že jsem byl/a Organizátorem informován/a, o svých níže uvedených právech vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů: -právo tento souhlas kdykoliv odvolat, právo vznést u Organizátora námitku proti zpracování mých osobních údajů, a to prostřednictvím emailu odeslaného na GDPR@kolopro.cz. (lze využít formulář Žádosti uplatnění práv ), právo přístupu k mým osobním údajům zpracovávaným Organizátorem, právo žádat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, pokud je to technicky možné, - právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud mám důvodné podezření, že došlo k újmě na mých právech či jinému porušení zákona při zpracování mých osobních údajů.

Další informace o mých právech a zpracování osobních údajů jsou pro mne dostupné v Informacích o zpracování osobních údajů na https://www.kolopro.cz.

Tento souhlas uděluji na celou dobu využívání produktů a služeb Organizátora a následující tři roky poté.

 • GENERÁLNÍ PARTNER
  CS n RGB
 • HLAVNÍ PARTNEŘI
  kooperativa img scicon 174 10 v1 Praha Prague CeskoJede MMMR Spolecne Stoleti
 • ZÁŠTITA A SPOLUPRÁCE
  msmt cus praha1
 • GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
  ceska televize
 • HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
  radiožurnál
 • OFICIÁLNÍ PARTNEŘI
    CEZ_variantyBGR-1.jpg specialized Nutrend 2018 Tick Tack logo AGROFERT HOCHTIEF Birell 2017
 • MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
  iVelo logo modre logo velo ntbs Cykloserver_NEW.jpg